niedziela, 3 października 2010

Przesłanie Matki Elviry

Październik

Być prawdziwymi misjonarzami znaczy nade wszystko „powtarzać” Jezusa.

On był Prawdziwym i Wielkim Misjonarzem Ojca: wyrzekł się Swojej Boskiej natury i przyodział naszą ubogą ludzką naturę, cierpiąc to wszystko, co my: głód, potrzebował snu, był prześladowany, upokarzany …
Musimy najpierw uwierzyć w to Źródło Miłości i Życia, którym jest Jezus z Nazaretu. On nam dał siebie samego i uczynił to dobrowolnie, z radością, odwagą i ogromną miłością.
I my teraz możemy czerpać z Jego życia, aby dawać nasze życie tym wszystkim, których spotkamy.

Wszyscy, więc jesteśmy powołani przeżyć misję, tę ogromną i fascynującą podróż, aby wyjść z własnego ja. Podróż, która darem siebie z miłością. Są i takie osoby, które myślą, że aby być misjonarzem wystarczy tylko wyruszyć w dalekie kraje i pomagać biednym, w rzeczywistości to tylko usprawiedliwianie się; oszukujemy samych siebie i innych, pozostając zamknięci w naszym egoizmie, naszych lękach, w naszych poglądach. I tak czynimy dobro tylko wtedy, gdy w zamian mamy osobiste korzyści, ale to jest ogromna klęska, jest pomniejszeniem naszego człowieczeństwa ze wszystkim darami, które Bóg nam dał.

Pomagamy natomiast naszemu bliźniemu myśląc nie tylko o tym, co robimy, nade wszystko o tym, kim jesteśmy. Być misjonarzem to znaczy wejść w siebie, odkryć nasze życie i przeżyć je w pełni ofiarując je z miłością i z miłości, z delikatnością, z cierpliwością, z radością, z odwagą, z entuzjazmem i z tą pewnością w sercu, że otrzymamy sto, tysiąc razy więcej, … dlatego, że to obiecał Jezus.


Człowiek, gdy tylko liczy na własne siły nie jest w stanie kochać bezinteresowną miłością i dlatego być misjonarzem to „mieć odciski na kolanach”, postawić w centrum własnej egzystencji modlitwę, rozmowę z Jezusem.

Chcemy być misjonarzami, którzy zawierzyli siebie i swoje dzieło Dziewicy Maryi; Tej, która umiała formować i wychować, kochać i służyć, ochraniać i bronić Swojego Syna Jezusa, Pierwszego i Prawdziwego Misjonarza. Ją, Królową Misji prosimy o wstawiennictwo dla Matki Kościoła i jego powszechnego powołania misyjnego w dzisiejszym świecie.

Matka Elvira
Źródło:Wspólnota Cenacolo