środa, 4 grudnia 2013

Prośba o pomoc w Ewangelizacji

"Już od około trzech lat w naszych podróżach ewangelizacyjnych po Polsce towarzyszy nam figura Matki Bożej, która jest gwiazdą nowej ewangelizacji. Znak tej figury wzbudza niezwykłe zainteresowanie, gdyż większość ludzi zgromadzonych na dworcu czy w pociągu odprowadza nas badawczym, często podejrzliwym wzrokiem. Niektórzy zadają pytania typu: "gdzie ją ukradliśmy?". Kilka razy zatrzymywała nas policja, ponieważ myśleli, że wynieśliśmy ją z pobliskiej świątyni.

Ostatnim razem, wracając z ewangelizacji Matka Boża sprowokowała pewną trójkę osób, aby usiedli z nami w przedziale. Po krótkim zapoznaniu się, zostaliśmy bombardowani pytaniami o pochodzenie tajemniczej figury..."

Figura Matki Bożej Królowej Pokoju z Medziugorje towarzyszy Piotrkowi i Jackowi w podróżach ewangelizacyjnych.

Myślę, że warto wspomóc tych chłopaków i ich inicjatywę :) Kliknij <tutaj>, aby posłuchać świadectwa i wspomóc ich fundacje.