poniedziałek, 16 grudnia 2013

Nowenna do Dzieciątka Jezus

“Drogie dzieci, ofiarujcie nowennę, składając w ofierze to, do czego jesteście najbardziej przywiązani...”
   
(Matka Boża w Medziugorje 25 VII 1993).

Początek nowenny - 16 grudnia
  

Dzień pierwszy - Dar Ojca
  

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki !
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
Od Patriarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

2. Módlmy się:
Dzieciątko Jezus, Twój widok w żłóbku betlejemskim oznacza koniec wyczekiwania i tęsknoty za Tobą oraz początek dzieła Odkupienia. Radością napełnia nas Twoja miłość, która kazała Ci "opuścić śliczne niebo i obrać barłogi", aby nas uczynić dziećmi Bożymi. "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Posłuszny Ojcu uniżyłeś siebie, aby nas wywyższyć.
Uwielbiajmy Syna Bożego, który istniejąc odwiecznie, w pełni czasów, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
3. Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
o mocną wiarę - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dawanie świadectwa wierze - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę miłowania Ciebie - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o miłość w naszych rodzinach - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaski potrzebne nam do zbawienia - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łaskę pełnienia Twojej woli - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o łagodność i cierpliwość - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokorę i prostotę - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o dar dobrej modlitwy - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pokój dla świata - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o światło dla sprawujących władzę - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o ulgę dla cierpiących - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o pociechę dla płaczących - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o otuchę dla wątpiących - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi - prosimy Cię, Dzieciątko Jezus !
Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy) .
Ojcze Nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

4. Gdy czas pozwala można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus

5. Módlmy się:
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cała nowenna - kliknij