wtorek, 31 grudnia 2013

Orędzie Matki Bożej z 30 grudnia 2013

„Drogie dzieci, również dzisiaj was wzywam, abyście byli nosicielami pokoju w tym niespokojnym świecie. Módlcie się drogie dzieci o pokój, módlcie się wytrwale. Ja modlę się z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”

Matka Boża objawiła się widzącemu Ivanowi na górze Podbrdo przy białej figurze około godz. 22. W objawieniu licznie uczestniczyli pielgrzymi z całego świata.

PS Tłumaczenie Ewa.
Pozdrowienia z Medziugorje :)