sobota, 8 października 2011

Widząca Vicka i o. Jozo Zovko OFM przed Watykańską KomisjąW czwartek 6 października w Kongregacji Nauki i Wiary w Watykanie odbyło się kolejne posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. Medziugorja. Jak podaje chorwacka prasa w tym dniu zostali zaproszeni do Watykanu widząca Matkę Bożą Vicka Ivanković-Mijatović i franciszkanin o. Jozo Zovko OFM, który był proboszczem w parafii Medziugorje w czasie, kiedy rozpoczęły się objawienia. Ponieważ członków Komisji obowiązuje tajemnica, również i tym razem nie ma relacji z posiedzenia. Komisją powołaną w marcu 2010 r. kieruje Kardynał Camillo Ruini.


Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku przed Komisją stanęła Ivanka Ivanković-Elez. Ivanka po otrzymaniu dziesiątej tajemnicy nie ma już codziennych objawień. Matka Boża ukazuje się jej, raz w roku 25 czerwca. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za rodziny. Ivanka rzadko spotyka się z pielgrzymami prowadzi ciche rodzinne życie.


PS Widząca Vicka urodziła się 3.09.1964 r. w Bijakovici, parafia Medziugorje. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. Matka Boża powierzyła jej dziewięć tajemnic. Vicka jest mężatką i mieszka w Krehin Gracu w pobliżu Medziugorja. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za chorych. Vicka jest bardzo zaangażowana w szerzenie przesłań Królowej Pokoju. Mimo cierpienia niestrudzenie służy pielgrzymom.


PS 2 O. Jozo Zovko OFM urodził się 19.03. 1941 r. w Uzarici, par. Široki Brijeg. Sześć miesięcy przed rozpoczęciem objawień został proboszczem w Medziugorju. Tego dnia był nieobecny w parafii gdyż prowadził rekolekcje w Zagrzebiu. Przez władze komunistyczne aresztowany 17.08.81 r. i skazany na trzy i pół roku więzienia w Foca. Zwolniony po osiemnastu miesiącach pod wpływem nacisków prasy zachodniej, głównie włoskiej. O. Jozo nazywany jest siódmym widzącym, ponieważ i jemu objawiła się Matka Boża. Po opuszczeniu więzienia nie pozwolono mu wrócić do parafii Medziugorje. Więcej…