wtorek, 18 października 2011

Kochani, prośba o modlitwę za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II

Kilka dni temu otrzymałam wstrząsającą wiadomość od Dorotki, która 3 tygodnie temu wyjechała od nas. Przyjechała do Medugorje razem z mężem i dwoma synkami modlić się sie o cud, o uzdrowienie z raka. W ciągu 5 lat choroby ma za sobą 150 dni z chemią i 60 z radioterapią. Jeden ze skutków ubocznych to spalone jedno płuco. Ostatnio na tym drugim pojawiły się zmiany, ale urlop lekarza oddalił badanie i diagnozę, więc był czas na przyjazd do Medugorje. Jadąc tu Dorotka wiedziała, ze sił wystarczy jej na przebywanie w kościele, jednak okazało sie inaczej. Łatwiej niż w Polsce oddychała, lepiej znosiła wysiłek, weszła na obydwie góry. Syn Artur, lat 14, na skutek choroby mamy zamknięty w sobie. Drugi synek Wojtuś, lat 4 - uroczy gadułek, rano jeszcze boso biegał w piżamce do groty, wchodził do środka i coś szeptał Maryi. Intencja dzieci do koronki była jedna „ Panie Boże żeby mamusia nie umarła". Dorotka ma dopiero 36 lat. Jak sama mówi, żyje z łaski Bożej dzięki modlitwie. Codziennie razem modlą się w domu wszyscy.
 Kilka dni temu wieczorem, po adoracji otrzymałam sms:  „...muszę napisać, że badanie TC wyszło źle. Mam przerzuty w parę miejsc w klatce piersiowej. Nie będą operować. Jutro jadę na onkologię. Chemia. Jestem załamana. Jak to dzieciom powiedzieć, tylko płaczę..."

 Tą wiadomością podzieliłam się z osobami teraz przebywającymi tutaj w domu. Bardzo doświadczona cierpieniem pani od razu powiedziała „ Rozpocznijmy nowennę do Jana Pawła II o cud do kanonizacji". Dorotkę poznałam w kaplicy adoracji w Warszawie kilka lat temu, jest mi bliska jak siostra. Rozpoczęłyśmy nowennę i zapraszamy do niej. Matka Boża w Medugorju zaprasza prawie w każdym Orędziu do modlitwy, modlitwą możemy uprosić wszystko.
 Serdecznie pozdrawiam z jesiennego, ale skąpanego w słońcu Medugorje
d
Nowenna o cud uzdrowienia Doroty potrzebny do kanonizacji bł. Jana Pawła II

Nowennę rozpoczęto w dniu 13 października 2011 w Polskiej Oazie im. Bł. Jana Pawła II
W dniu 12 października, wieczorem o godz. 18tej została odprawiona msza św. w intencji uzdrowienia Doroty.
Nowennę rozpoczęły trzy osoby w Medziugorju: Wiesława, Danuta i Teresa.
Na spotkaniu z Anią rozmawiałyśmy o Słowie Bożym jakie otrzymała Dorota podczas pobytu w Medziugorju:
Jezus usłyszawszy to rzekł:
„Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą” J11,4
Prosząc Boga Wszechmogącego o uzdrowienie Doroty dziękujemy za dar jej życia odmawiamy litanię do bł. Jana Pawła II oraz modlitwę o Jego kanonizację, pamiętając o tej intencji w Godzinie Miłosierdzia oraz o Słowie Bożym, które umacnia naszą wiarę, szczególnie tym wypisanym w Polskiej Oazie: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” Łk 1, 37
Dorota od pięciu lat walczy z chorobą nowotworową, miała oprócz operacji guza (wraz z wycięciem części żeber), który umiejscowił się między sercem i płucem, ponad 150 chemii i 60 naświetlań. Jedno płuco po naświetlaniach nie funkcjonuje. Jest osobą młodą, ma męża i dwóch synów (14 i 5) lat , pełną chęci życia, pragnie wychować dzieci. Cała rodzina jest głębokiej wiary.
Prosimy o włączenie się do tej modlitwy o cud uzdrowienia, aby nasz Patron i Rodak został kanonizowany.

Polska Oaza im bł. Jana Pawła II w Medziugorje
Wiesława i Danuta

Ps. Można rozpocząć nowennę po otrzymaniu tej wiadomości.  
Modlitwa o kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II
Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając się całkowicie Twemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski…….…………, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

Informacje o łaskach otrzymanych dzięki wstawiennictwu sługi Bożego Jana Pawła II można przesyłać (także po polsku) pod adresem: Vicariato di Roma Piazza Sana Giovanni in Laterano 6a 00184 Roma lub pocztą elektroniczną: E-Mail : Postulazione.GiovanniPaoloII@VicariatusUrbis.org

Litania do bł. Jana Pawła II
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.
 Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo Sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i Wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, 
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i Obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, błogosławiony Janie Pawle. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.