wtorek, 4 października 2011

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Trzydzieści lat Medziugorja"

Z okazji 30 rocznicy objawień Matki Bożej w Medziugorje i Bijakovici, biuro parafialne z Medziugorje oraz redakcja czasopisma naukowego „Hercegovina franciscana" organizuje Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na temat "Trzydzieści lat Medziugorja".


Sympozjum odbędzie się w sali "Jana Pawła II" w Medziugorje. Rozpoczęcie w środę, 05 października o godzinie 10:00. Uczestniczyć w nim będzie wielu wybitnych teologów, historyków, socjologów i psychologów znanych z kraju i zagranicy, jak również ci, którzy uważnie śledzili wydarzenia w Medziugorje w przeszłości jak i dzisiaj. Sympozjum jest otwarte, więc zaproszeni są w pierwszej kolejności parafianie z parafii Medziugorje i pielgrzymi, a zwłaszcza przewodnicy i pracownicy Centrum Informacyjnego „MIR" Medziugorje. Prace sympozjum będą publikowane aż do Bożego Narodzenia tego roku w kolejnych numerach pisma „Hercegovina franciscana" i miejmy nadzieję, że w specjalnym zbiorze prac. Witamy!

PS Program w języku chorwackim <zobacz>