piątek, 27 listopada 2009

Pielgrzymka ubogich, żebraków i bezdomnych z Zagrzebia do MedziugorjaStowarzyszenie chrześcijańskie „Kup Karmel” w dniach 17 i 18 listopada zorganizowało bezpłatną pielgrzymkę dla stu ubogich, żebraków i bezdomnych z Zagrzebia i kilku innych chorwackich miast do medziugorskiej Królowej Pokoju. Podczas pobytu w Medziugorju nawiedzili Górę Objawień, uczestniczyli w modlitwach wieczornych w kościele św. Jakuba oraz odwiedzili „Matczyną Wioskę”. Opiekunowie pielgrzymów o. Vlado Rukavina, OFM, ks. Mato Anić oraz Duško Radaković byli gośćmi radia „Mir Medziugorje”. O. Vlado powiedział, że uczestnicy są szczęśliwi, że mogli przybyć do Medziugorja, odczuć i przeżyć ciepło i pokój Medziugorja. „Praca z bezdomnymi uczy przede wszystkim prostoty, bezpośredniości i autentyczności życia. Tu nie ma masek. Pięknie jest dzielić się niewiadomą i być jej częścią. Jest wiele owoców duchowych” – powiedział ks. Mato o doświadczeniu opieki duszpasterskiej nad ubogimi, żebrakami i bezdomnymi. Stowarzyszenie chrześcijańskie „Kup Karmel w minionym roku zorganizowało pielgrzymkę motocyklistów, a od kilku lat organizuje Maraton Pokoju.


źródło: Parafia Medziugorje