czwartek, 5 listopada 2009

Były Nuncjusz Apostolski w Austrii przebywał w Medziugorju


W końcu października w Medziugorju przez kilka dni przebywał arcybiskup Edmond Farhat, były Nuncjusz Apostolski w Austrii, który w poniedziałek 26 października przewodniczył mszy świętej dla pielgrzymów austriackich, licznie zebranych tutaj z okazji ich święta narodowego. Arcybiskup Farhat urodził się w roku 1933 w Ain Kfaa w Libanie, w łonie Kościoła Katolickiego, maronickiego obrządku wschodniego. Po uzyskaniu święceń kapłańskich w roku 1959, pracował jako redaktor arabskiej sekcji Radia Watykańskiego. Od roku 1968 jest członkiem Kongregacji Nauki Wiary, a od roku 1989 roku był mianowany biskupem tytularnym Byblosu. Od tego samego roku został włączony w dyplomatyczną służbę na rzecz Stolicy Apostolskiej. Na początku był przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Algierze, a potem w Tunezji. Na początku 1985 roku został mianowany Nuncjuszem Apostolskim dla Słowenii i Macedonii. Następnie pełnił swoją służbę w Turcji, a od początku sierpnia 1995 roku został ustanowiony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Nuncjuszem Apostolskim w Austrii, gdzie pełnił swoją funkcję do początku bieżącego, 2009 roku. Obecnie arcybiskup Edmond Farhat przebywa czasowo w Rzymie, gdzie chętnie przyjął zaproszenie od pielgrzymów z Austrii, uświetniając swoją obecnością ich tradycyjne październikowe pielgrzymowanie do Medziugorja. Pielgrzymce tej, oprócz Nuncjusza Apostolskiego, towarzyszyło wielu innych kapłanów z niemieckiego obszaru językowego.

źródło: (www.medjugorje.hr)