sobota, 17 maja 2014

Przychodźcie na Mszę świętą


„Przychodźcie na Mszę świętą, gdyż jest to czas wam darowany. Drogie dzieci, jest wielu takich, którzy regularnie przychodzą mimo niepogody, bo Mnie kochają i chcą w szczególny sposób okazać swoją miłość.” (Matka Boża w Medziugorje - 21.11.1985)