czwartek, 29 sierpnia 2013

Radosny powrót Matki Bożej do Nazaretu

W miniony wtorek w Bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie zgromadziło się 2.500 osób, które towarzyszyły widzącej z Medjugoria - Vicce Ivankovic-Mijatovic podczas objawienia Matki Bożej. „Oto nadszedł czas orędzia dla mieszkańców Ziemi Świętej” – powiedziała Vicka podczas swojej kolejnej podróży do Ziemi Świętej.


Objawienie odbyło się 20 sierpnia naprzeciw figury Dziewicy Maryi
w Bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie.
Zdjęcie: Hanan Telhami
We wtorek (20 sierpnia 2013) Dziewica Maryja została powitana przez 2500 tłum zgromadzony w wypełnionej po brzegi Bazylice Zwiastowania Pańskiego. W świątyni wzniesionej na pamiątkę jednego z najradośniejszych dni w życiu Maryi, medjugorska widząca - Vicka Ivanković Mijatovic miała swoje widzenie z Matką Bożą.


„Było to coś niesamowitego, w czasie objawienia w bazylice przebywało około 2500 ludzi. Było to 2500 szczęśliwych osób zgromadzonych w jednym miejscu. Wszyscy uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej, którą koncelebrowało ponad 25 księży. Wielu spośród obecnych przystąpiło do spowiedzi.”- powiedział Charbel Maroun, Przewodniczący Ruchu Maryjnego Świeckich w Galilei.
Vicka modląca się przed objawieniem w Bazylice Zwiastowania
Pańskiego w Nazarecie. (Charbel Maroun po jej prawej stronie).
Po zakończeniu objawienia Vicka przekazała zgromadzonym, wśród których byli pielgrzymi Ruchu Maranatha, że Matka Boża jest szczęśliwa, widząc swoje dzieci tak radosnymi.

"Widząca powiedziała nam, że Matka Boża była dzisiaj naprawdę zadowolona. Najświętsza Panienka pobłogosławiła nas wszystkich" - relacjonował Charbel Maroun

W podobnym duchu wypowiadał się Gabriel Paulino – redaktor Medjugorje Brasil , który powołując się na słowa Vicki, napisał że Matka Boża była uszczęśliwiona, a jednym z powodów jej radości jest ruch Maranatha, Dziewica Maryja modliła się za wszystkich obecnych i pobłogosławiła im"Ponad 25 księży, wśród których był lokalny biskup,
koncelebrowało Mszę Świętą. Eucharystia
sprawowana była po objawieniu Vicki w dniu 20 sierpnia 2013r.
Zdjęcie: Hanan Telhami
Ta pielgrzymka Vicki Ivankovic-Mijatovic do Ziemi Świętej jest zupełnie inna niż poprzednie. Widząca z Medjugoria powiedziała, że odwiedzała Ziemię Świętą ponad 8 razy, ale po raz pierwszy może przekazać orędzie Maryi tutejszym mieszkańcom. Ponieważ nadszedł ów czas. Czas poznania i czas nawiedzenia dla ludzi żyjących w Ziemi Świętej”

Mszy Świętej przewodniczył miejscowy biskup Marcuzzo. Wśród koncelebrujących był abp André Leonard z Brukseli (Belgia), założyciel ruchu Maranatha.
"Biskup Marcuzzo był rozradowany. Powiedział mi, może odczuł nowe zesłanie Ducha Świętego w Kościele. " - rzekł Charbel Maroun.


We wtorek rano Vicka wspięła się na Górę Tabor, gdzie Pan Jezus przemienił się na oczach Piotra, Jana i Jakuba (Mt. 17, 1-9; Mk 9,. 2-8; Łk 9, 28-36). Widząca pozdrowiła serdecznie ponad 700 osób, które weszły na na Górę Przemienienia.
Około 550 pątników z trzynastu krajów bierze udział w pielgrzymce po Ziemi Świętej w intencji nawrócenia ludzkości. Pielgrzymka ta zakończy się 27 sierpnia 2013r.


źródło: medjugorjetoday.tv (Jacob Marschner)

Tłumaczenie z języka angielskiego Agnieszka. Dziękuję!