niedziela, 25 sierpnia 2013

Orędzie Matki Bożej przekazane przez Ivana z 23 sierpnia 2013

Matka Boża objawiła się Ivanowi 23 sierpnia około godz. 22: 00 na górze Podbrdo. Objawienie trwało 10 minut.


Po objawieniu Ivan powiedział:

Matka Boża również dzisiaj przyszła radosna  i na początku pozdrowiła nas słowami „Niech będzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci” . Modliła się nad nami w języku aramejskim, szczególnie zaś nad chorymi. Potem powiedziała:

„Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście otworzyli wasze serca na pokój. Drogie dzieci, módlcie się, proście Króla Pokoju, aby obdarzył was pokojem. Otwórzcie się na Niego. On jest waszym Królem. Drogie dzieci,  w tym czasie módlcie się szczególnie o pokój w świecie. Módlcie się, aby spełniły się moje plany, plany pokoju. Módlcie się dzieci, módlcie się, aby pokój zapanował w świecie. Dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście „tak” na moje wezwanie.”
Następnie Matka Boża  pobłogosławiła obecnych i  przyniesione przez was dewocjonalia mówiąc: "Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci." Odeszła w światłości i w znaku krzyża.

Pragnę powtórzyć, że za dwa dni oczekujemy na orędzie, które Matka Boża skieruje do całego świata.

PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję