piątek, 9 sierpnia 2013

Objawienie Matki Bożej Ivanowi w dniu 05.08.2013 (Medziugorje)

Objawienie Matki Bożej widzący Ivan Dragičević miał podczas spotkania grupy modlitewnej na Górze Podbrdo (miejsce pierwszych objawień) przy białej figurze Królowej Pokoju.
Była piękna, pogodna noc, kończąca dzień, w którym Matka Boża miała urodziny. Jako przygotowanie do objawienia grupa Ivana odmawiała różaniec i śpiewała pieśni. Na modlitwie było zgromadzonych tysiące pielgrzymów, głównie młodych ludzi, którzy przyjechali na „Mladifest”. Objawienie rozpoczęło się tuż przed godz. 23 po modlitwie "Witaj Królowo..." i trwało nieco ponad 10 minut. Sam moment objawienia widzący tak opisuje:


Matka Boża przyszła do nas bardzo radosna i szczęśliwa. Pozdrowiła nas swoim macierzyńskim błogosławieństwem słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moje drogie dzieci”!

Przez dłuższy czas modliła się w języku aramejskim. Modliła się nad nami obecnymi, szczególnie za chorych i obecnych tu kapłanów. Następnie wypowiedziała słowa:

„Drogie dzieci, dzisiaj również z wielką radością, patrząc na wasze otwarte i radosne serca, wzywam wszystkich do odpowiedzialnej modlitwy za pokój. Módlcie się drogie dzieci, dopóki pokój nie zapanuje w świecie i dopóki pokój nie zapanuje w sercach ludzi i w sercach wszystkich moich dzieci. Nieście mój pokój temu niespokojnemu światu, bądźcie moim żywym znakiem, znakiem pokoju wszędzie tam, gdzie spotykacie się z ludźmi w waszej parafii. Bądźcie moim znakiem, bądźcie moim światłem, moim zwierciadłem dla innych. Wiedzcie moje dzieci, ze zawsze jestem z wami, że modlę się za was wszystkich i wstawiam się za wami u Jezusa,  mojego Syna. Przeto bądźcie wytrwali na modlitwie. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Matka Boża  odeszła radosna  w  jasności i w znaku krzyża pozdrawiając nas słowami: „Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci." Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych i przyniesione dewocjonalia.
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuję