poniedziałek, 6 maja 2013

Parafia Medziugorje - statystyka za kwiecień 2013 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 160 000

Liczba koncelebransów: 3232 (107 dziennie)