wtorek, 21 maja 2013

Orędzie Matki Bożej przekazane przez widzącego Ivana, 20.05.2013

Matka Boża objawiła się Ivanowi podczas spotkania grupy modlitewnej na Podbrdo przy białej figurze Królowej Pokoju(miejsce pierwszego objawienia) około godz. 22:00. Gospa była bardzo radosna i szczęśliwa.

"Drogie dzieci, również dzisiaj wzywam was w szczególny sposób w tym czasie łaski otwórzcie się na Ducha Świętego. Drogie dzieci nie pozwólcie, aby świat was prowadził, dlatego niech was Duch Święty prowadzi. Proszę was wytrwajcie w modlitwie, aby Duch Święty zstąpił na Wasze rodziny, które żyją w ciemności. Matka modli się razem z wami i wstawia się za wami przed swoim Synem. Dziękuję wam drogie dzieci, że także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

PS Z  Medziugorje - Ewa. Dziękuję

Video