sobota, 10 kwietnia 2010

Polska...Niełatwe są jej dzieje!

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. "

Jan Paweł II
Anioł Stróż Polski