sobota, 3 kwietnia 2010

Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!


Niech Zmartwychwstały Chrystus, który miłością pokonał moce ciemności, umacnia na codziennej drodze wiary, nadziei i miłości, niech pozwala cieszyć się owocami odkupienia doświadczanymi w sercu i od drugiego człowieka!

Radujmy się! Alleluja!