piątek, 9 kwietnia 2010

Parafia Medziugorje - Statystyka z marca 2010 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 80.500

Liczba koncelebransów: 1434 (46 dziennie)