poniedziałek, 3 października 2016

Qrędzie 2.X. 20016 dla Mirjany -Medziugorje


„Drogie dzieci! Duch Święty przez Ojca Niebieskiego, uczynił mnie Matką, Matką Jezusa, a tym samym i waszą Matką. Dlatego przychodzę, aby was wysłuchać, otworzyć dla was moje macierzyńskie objęcia, dać wam swoje serce i zaprosić do pozostania ze mną, gdyż mój Syn z krzyża mnie was powierzył. Niestety, wiele moich dzieci nie poznały miłości mojego Syna , wielu nie chce Go poznać. Ach, moje dzieci, jakże źle czynią ci, którzy muszą widzieć lub szukać dowodów, by uwierzyć. Dlatego więc wy, moje dzieci, moi apostołowie, w ciszy swojego serca, słuchajcie głosu mojego Syna, niech wasze serce stanie się Jego domem, a mroki i smutek niech opromieni światłość mojego Syna. Nadziei szukajcie w wierze, bo wiara jest życiem duszy. Ponownie wzywam was do modlitwy. Módlcie się, abyście swoją wiarę przeżywali w pokorze, w duchowym pokoju, opromienieni światłością. Dzieci moje, nie starajcie się wszystkiego od razu zrozumieć, bo ja też wszystkiego nie pojmowałam, ale kochałam i wierzyłam Boskim słowom, które mój Syn wypowiadał, wierzyłam Temu, który był pierwszym światłem i początkiem odkupienia. Apostołowie mojej miłości, wy, którzy się modlicie, poświęcacie się, kochacie, nie osądzacie, wy idźcie i szerzcie prawdę, słowa mojego Syna, Ewangelię, gdyż wy jesteście żywą ewangelią, wy jesteście promieniami światłości mojego Syna. Mój Syn i Ja będziemy przy was, będziemy dodawać wam otuchy i doświadczać was. Moje dzieci , zawsze proście o błogosławieństwo waszych pasterzy i tylko ich o to proście, gdyż to ich ręce mój Syn pobłogosławił.

Dziękuję wam. …”
Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje.