czwartek, 30 czerwca 2016

XXI MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

XXI MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW
21. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach
od 4 do 9 lipca 2016 roku.
Temat:Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.“ (Łk 6,36)

„W szkole Matki Boskiej“

PROGRAM REKOLEKCJI