niedziela, 10 listopada 2013

List Stolicy Apostolskiej w sprawie Medziugorja

List opatrzony komentarzem i zdjęciem figury Matki Bożej z Tihaliny został umieszczony dziś, 10 listopada o godz. 11.22 na  profilu Ojca Świętego Franciszka (Facebook) List Stolicy Apostolskiej w sprawie Medziugorja

Nuncjusz apostolski Stanów Zjednoczonych Marco Maria Viganò, na życzenie prefekta Kongregacji Nauki Wiary arcybiskupa Gerharda Ludwiga Müller, wysłał list do biskupów amerykańskich o spotkaniach widzącego z Medziugorja Ivana Dragićevića, zamieszkałego w Ameryce. Wysłane do amerykańskich biskupów na 21 października 2013 pismo (nasze tłumaczenie) zaczęło krążyć w tym tygodniu. W tekście czytamy, że Kościół, podczas, gdy proces dochodzenia jest nadal w toku, zawiesza wyrok na temat objawień maryjnych. Nuncjusz apostolski potwierdza, że nie można organizować spotkań, w których prawdziwość objawień jest „dana jako pewna " przez Kościół. Widzący Dragićević będzie mógł nadal uczestniczyć w spotkaniach publicznych, pod warunkiem, że będą zgodne z wytycznymi potwierdzonymi przez nuncjaturę.

Wielebny Monsignor Jenkins,
Piszę na wniosek Jego Ekscelencji, Przewielebnego Gerharda Ludwiga Muller, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, która wymaga, żeby Biskupi Stanów Zjednoczonych zostali ponownie ostrzeżeni co do następujących faktów (w odniesieniu do mojego listu 27 lutego 2013 r., z tym samym numerem protokołu). W związku z tym Jego Ekscelencja pragnie poinformować biskupów, że jeden z tak zwanych widzących, Pan Ivan Dragićević, będzie obecny na kilku spotkaniach w niektórych parafiach kraju, podczas których przedstawi fakty o fenomenie Medziugorja. Również przewiduje się, że Pan Dragićević będzie miał „objawienia” podczas tych spotkań.
Jak bardzo dobrze wiecie, Kongregacja Nauki Wiary bada niektóre aspekty doktrynalne i dyscyplinarne na temat fenomenu Medziugorja. Z tego powodu Kongregacja na temat wiarygodności „objawień”, stwierdziła, że wszyscy powinni przyjąć deklarację z dnia 10 kwietnia 1991 r. biskupów byłej Jugosłowiańskiej Republiki, która mówi, że: „na podstawie badań, które zostały przeprowadzone, nie jest możliwe stwierdzenie objawień o charakterze nadprzyrodzonym”. Wynika z tego, że duchowieństwo i wierni nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, konferencjach lub publicznych uroczystościach, gdzie wiarygodność tych „objawień" będzie podana jako pewnik. W celu więc uniknięcia skandali i zamieszania, arcybiskup Muller wymaga, żeby biskupi byli informowani o sprawie tak szybko jak to możliwe.
Chciałbym skorzystać z tej okazji i przedstawić moje uczucia głębokiego szacunku, pozostaję szczerze oddany w Chrystusie,
Carlo Maria Viganò Nuncjusz Apostolski.
PS Tłumaczenie z języka włoskiego Małgosia / Echo Maryi Królowej Pokoju. Dziękuję

PS2 Przeczytaj dokumenty o których mowa w liście: Dokumenty wszystkie - Zadar 91 (1)