piątek, 25 października 2013

O. Miljenko Šteko OFM nowym przewodniczącym Unii Braci Mniejszych EuropyRzym. W dniach od 21-25 X 2013 odbyło się w Rzymie XI Zgromadzenie Ogólne Unii Braci Mniejszych Europy (UFME – Unio Fratrum Minorum Europae). Uczestniczyło w nim 58 osób: 49 prowincjałów, 4 sekretarzy Konferencji, 5 generalnych definitorów

Na Przewodniczącego Konferencji został wybrany o. dr Miljenko Šteko, prowincjał Heregowińskiej franciszkańskiej prowincji z Mostaru. 


O. Miljenko w ostatnich latach posługiwał, jako wikariusz w Medziugorje i jednocześnie pełnił funkcję dyrektora medziugorskiego Centrum Informacji i Radia „Mir” Medziugorje. Jest to jego kolejna nominacja w tym roku; w kwietniu, został wybrany prowincjałem w Hercegowinie. 

Ciesząc się z wyboru jednocześnie módlmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Pokoju w służbie nowego przewodniczącego i jego współpracowników.