środa, 2 października 2013

Konferencja prasowa i prezentacja filmu „Wikary" - Ks. Wojtyła w Niegowici

Konferencja prasowa i prezentacja filmu Wikary - Ks. Wojtyła w Niegowici dla dziennikarzy akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej oraz innych odbędzie się w dniu 17 października 2013 o godz. 11.00 w sali Radia Watykańskiego. Wstęp wolny.

Zwiastun

Nabożeństwo przy grobie Bł. Jana Pawła II
16 października ksiądz Jarosław Cielecki będzie przewodniczył nabożeństwu przy grobie Bł. Jana Pawła II w kolejną rocznicę Jego wybrania na Stolicę Piotrową. Tak jak w ub. roku również w tym spodziewana jest duża liczba wiernych. Każdy, kto tego dnia będzie w Rzymie jest zaproszony do Bazyliki św. Piotra na wspólną modlitwę. Wszyscy proszeni są o przyniesienie świec. W godzinie wyboru zostaną one zapalone oraz odśpiewana będzie pieśń Czarna Madonna po włosku i po polsku.

 

Ci, którzy znają księdza Cieleckiego niech łączą się o 17.30 w swoich domach z Bazyliką św. Piotra w Rzymie i proszeni są o zapalenie w domach świec na znak wdzięczności Janowi Pawłowi II za Jego FIAT czyli  TAK, za Jego wielki pontyfikat, za Jego TAK wypowiedziane w Kaplicy Sykstyńskiej 16 października 1978 roku.