niedziela, 27 maja 2012

Przesłanie Matki Elviry

"Niewiasto, oto syn Twój!"
(J 19,26)
Chcemy zaufać Maryi, która powiedziała "tak", "tak" całkowite i bezwarunkowe wobec Ojca, i która stała się Matką Syna Bożego i ludzkości. Ona to przyjęła nas pod krzyżem, gdy Jezus wskazując na Jana powiedział jej: "Niewiasto, oto syn Twój!". W osobie Jana był obecny każdy z nas, który ma dać osobistą odpowiedź Maryi. Ta kobieta jest chwałą nieba i ziemi, ponieważ była najbardziej pokorna, najbardziej krucha i najbardziej bogata w wierze.
Ile razy Maryja musiała zaufać, że On wie, czego potrzebujemy, i że nigdy nas nie zawiedzie! Nikt tak jak ona nie dał odpowiedzi, tak bezwarunkowej i całkowitej Bogu. Powinniśmy zbliżyć się do Maryi, jako wzoru, ponieważ ona żyła wspaniale jako kobieta: była całkowicie córką Ojca, matką Syna, Oblubienicą Ducha Świętego, a więc dziewczyną, która wiedziała, jak przeżyć rolę jako córka, matka, żona, a następnie służebniczka Boża. Bóg szuka kobiet tego "kalibru", z sercem tak wolnym, uważnym, otwartym na miłość, które potrafią odzwierciedlać serce Boga w sercu braci.
Kobieta jest zawsze tą, która potrafi kochać ponad wszystko i wszystkich, ponieważ został stworzona, aby objawić miłość Boga Ojca, aby pokazać swoją zdolność do macierzyństwa i bycia darem dla innych. Kobieta, która nie ofiaruje swojego życia w darze, umniejsza się, pokazuje upadłość przed wszystkimi, bo narodziła się, jako dar dla wszystkich. Nie mogę myśleć o egoistycznej kobiecie, to nie jest jej tożsamość, jej pochodzenie. Jej istotą jest być miłością, czułością, przebaczeniem, miłosierdziem, współczuciem, wiernością, przyjaciółką, siostrą, matką, małżonką całej ludzkości. Kobieta, która odkryje samą siebie, jej rolę, tak ważną, posiada w sobie bogactwo bez końca, staje się źródłem życia i błogosławieństwa. To, dlatego Maryja jest dla nas przykładem, naszym wzorem. Powinniśmy na nią spoglądać, ponieważ w niej znajdujemy nasze najpełniejsze urzeczywistnienie się, to, co Bóg zawsze uważał za kobietę.
Spoglądać na nią oznacza patrzeć na jej Syna Jezusa, żywego i zmartwychwstałego w codziennym życiu. To oznacza także pełnię życia wiecznego. Maryjo, Matko Zmartwychwstałego, prowadź nas kobiety do odkrycia naszej wielkości.
Matka Elvira
źródło: Wspólnota Cenacolo