niedziela, 20 maja 2012

Orędzie Matki Bożej z 18 maja 2012 r. przekazane przez Ivana

W piątek 18 maja o 22ej pod niebieskim Krzyżem miało miejsce objawienie Matki Bożej Ivanowi.
Po objawieniu Ivan powiedział o tym spotkaniu z Gospą: „ Dziś wieczór Gospa przyszła do nas radosna i wesoła. Wszystkich nas pozdrowiła swoim macierzyńskim pozdrowieniem Niech będzie pochwalony Jezus moje drogie dzieci. Po tym Gospa z wyciągniętymi rękoma modliła się nad nami wszystkimi. Oddzielną modlitwą modliła się za chorych. Pobłogosławiła nas i przyniesione przedmioty religijne swoim macierzyńskim błogosławieństwem. Potem Gospa modliła się sie za kapłanów, biskupów i Ojca świętego. Wezwała i nas:
   
"Drogie dzieci,  również dzisiaj Matka wzywa was: módlcie się  razem ze mną za kapłanów i biskupów, moich pasterzy, aby niestrudzenie prowadzili swoją owczarnię w wierze. Matka jest z wami. Módlcie się z Matką. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Potem poleciłem wszystkich was, wszystkie wasze potrzeby, intencje, a szczególnie Ojca świętego. W tym momencie rozpoczęła się moja rozmowa z Gospą. Gospa odeszła w znaku świetlistego Krzyża ze słowami idźcie w pokoju moje drogie dzieci. Ivan dodał ze najważniejsze w dzisiejszym spotkaniu z Gospą było Jej wezwanie po raz kolejny do modlitwy za naszych pasterzy.

Objawienie trwało ok 10 minut. Wokoło niebieskiego Krzyża zebrały się setki ludzi. Kilkadziesiąt autokarów, dużo prywatnych aut i śmigające taxi transportowały pielgrzymów.

Po objawieniu spotkałam Ivana. W chwili prywatnej rozmowy powtórzył wyraźnie dzisiejsze zatroskanie i pragnienie Matki Bożej: „Gospa dziś modliła się za pasterzy i Ojca św. i prosiła o wspólną modlitwę w tej intencji".
Danusia
PS Tłumaczenie Orędzia z języka chorwackiego. Bardzo dziękuję