czwartek, 3 lutego 2011

Pobratymstwo

Orędzie Matki Bożej z 25.01.2011 r.

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i że pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

fot: Kumstvo

Drodzy bracia i siostry, szanowni członkowie naszej rodziny modlitewnej!
To orędzie jest rzeczywiście wstrząsające. Od samego początku uwierzyliśmy, ze poprzez te orędzia mówi do nas Królowa Pokoju. Zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na Jej wezwanie, na życie według Jej orędzi. Aby móc wspierać się wzajemnie założyliśmy wspólnotę modlitewną pod wezwaniem Nawiedzenia świętej Elżbiety. Oprócz modlitwy, której Królowa Pokoju od nas zażądała, zobowiązaliśmy się również do życia według Jej orędzi. To nie jest łatwe, ale daje nam radość. W tym pełnym matczynego ciepła orędziu dostrzegamy szczególne błogosławieństwo i podziękowanie za nasze - tak.
 Zwraca się w nim do wszystkich, którzy odpowiedzieli ze szczególną miłością i nadzieją, że ten świat, w którym jesteśmy obecni i żyjemy zmieni się na lepsze. Tego właśnie oczekuje każdy współczesny człowiek. W czasach, kiedy jesteśmy codziennie bombardowani wiadomościami o przemocy i przelewie krwi, potrzebne jest nam takie orędzie, pełne nadziei, że pokój zapanuje w ludzkich sercach. Zapowiada ono, że pokój nastanie w świecie. Co za radosna wieść! Jak to jest możliwe w tych okolicznościach? To jest możliwe, ponieważ Duch Święty wszystko czyni w tych i przez tych, którzy jak Maryja wypowiedzieli swoje FIAT - tak. Przypominamy tę małą wspólnotę zebraną w sali podczas ostatniej wieczerzy w Jerozolimie, gdzie Matka trwała na modlitwie z apostołami, a uczniowie razem z Nią. Przez trzydzieści lat poznawaliśmy sercem, które otwierało się na Ducha Świętego. To On nas przemienia, jak przemieniał wszystkich czcicieli i pielgrzymów. Według świadectwa Apostołów i Piotra tysiące przyjęły chrzest i przyłączyły się do Kościoła. Tak samo dzieje się dzisiaj. Według naszego świadectwa świat się zmienia, nawraca i za przyczyną Matki powraca do Jej Syna.
Przez trzydzieści lat ze wszystkich ludów i języków, narodów i plemion, pod natchnieniem Ducha Świętego, ludzie spragnieni pokoju i radości biegną ku Matce. Tutaj znajdują Kościół trwający na modlitwie na Podbrdo, na Kriżevcu, w świątyni. Z zapałem włączają się i są szczęśliwi, że mogą doświadczyć obecności Matki w Kościele, podczas modlitwy i na Eucharystii. Zdaje się, że dziś wszystkie drogi świata prowadzą do Medziugorja, do Matki, do Kościoła, do modlitwy z Matką.
Wzniosłe jest to nasze wezwanie i powołanie. Wytrwałość i wierność są szczególnym wyróżnikiem naszej rodziny modlitewnej. Gdyby tylko tę radość nam sprawiła Królowa Pokoju, to już byłoby bardzo dużo. Wielu, bowiem zawdzięcza swoje uzdrowienie i nawrócenie naszym modlitwom. Nauczyliśmy się być Kościołem, mistycznym ciałem Jezusa i współodczuwać z cierpiącymi członkami tego Ciała.
Czujemy się szczęśliwi, że w tym orędziu Królowa Pokoju wskazuje na Ducha Świętego, który nawraca, przemienia i napełnia ludzkie dusze i serca. Wszystko, co wydarza się w Medziugorju, jest owocem Ducha Świętego we współpracy z ludźmi, którzy się na Niego otwierają. Wielka to sprawa nieść innym pokój i radość. To, dlatego Matka Boża w ostatnim zdaniu mówi: «Dlatego pragnę wam powiedzieć; Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!»
Dziękuje Ci, droga nasza Matko i Królowo Pokoju, za otrzymane łaski. Dziękuję Ci za każde orędzie, które nam przekazałaś. Przemawiasz do nas również przez pielgrzymów, którym udzieliłaś szczególnych łask. Dziękuję Ci za każdy znak, który lubimy nazywać cudami. Dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa. Dziękuję szczególnie za widzących, którzy wytrwałe i wiernie przekazują wszystkie Twoje orędzia. Dziękuję Ci za wszystkich spowiedników i kaznodziejów. Dziękuję Ci za błogosławionego Jana Pawła II, który tak bardzo Ciebie umiłował. Dziękuję Ci za wszystkich biskupów, pielgrzymów i Twoich czcicieli. Dziękuję Ci za liczne powołania, które dzięki modlitwie Kościoła zrodziły się w Medziugorju. Bądź nadal z nami, miej nas w swojej opiece i błogosław nam.
To orędzie powinno jak najlepiej przygotować nas do udziału w tegorocznym Zjeździe Pobratymstwa. Będzie to również nasze bezpośrednie przygotowanie się do uczczenia trzydziestej rocznicy objawień. To będzie czas nauki, jak szczerze kochać i dziękować za wytrwałość.
W tym miesiącu będziemy modlić się w następujących intencjach:
1. Za widzących i wszystkich świadków objawień, za parafię Međugorje, która będzie odpowiedzialna za przyjęcie wszystkich pielgrzymów, nie tylko w wymiarze materialnym, lecz i duchowym.

2. Za Kościół na czele z Ojcem Świętym Benedyktem, za Komisję medziugorską i wszystkich, którzy niosą odpowiedzialność za ten dar miłosiernej łaski, którą należy strzec z miłością, aby podarować ją Kościołowi i światu.
3. Za wszystkich pielgrzymów i ludzi dobrej woli, którzy otworzyli się na orędzia Matki Bożej, aby byli prawdziwymi świadkami łaski, którą otrzymali.
Široki Brijeg., 03.02.2011