czwartek, 3 lutego 2011

Parafia Medziugorje - statystyka z stycznia 2011 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 51.500
Liczba koncelebransów: 948 (30 dziennie)