środa, 18 sierpnia 2010

Objawienie Matki Bożej u Marii Pavlović-Lunetti (18 sierpnia 2010r)

Objawienie rozpoczęło się o godz. 18:45 i trwało do 18:48.
Marija modli się po spotkaniu z Matką Bożą.
Marija powiedziała między innymi: Matka Boża modliła się nad obecnymi pielgrzymami, pobłogosławiła wszystkich i przedmioty kultu, które mieli pielgrzymi na objawieniu.

Figura Matki Bożej z Polskiej Oazy
*Marija Pavlović-Lunetti urodzona 1.04.1965r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje orędzia dla parafii i świata. Od 1.03.1984 do 8.01.1987 przekazywała je w każdy czwartek, a od stycznia 1987 r. każdego 25. dnia miesiąca. Matka Boża powierzyła jej dziewięć tajemnic. Marija jest mężatką, ma czworo dzieci, wraz z rodziną mieszka we Włoszech i w Medziugorju. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za dusze w czyśćcu cierpiące.