wtorek, 27 lipca 2010

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2010r.

„Drogie dzieci! Ponownie was wzywam abyście naśladowali mnie z radością. Wszystkich was pragnę prowadzić do mego Syna, a waszego Zbawiciela. Nie jesteście świadomi, że bez Niego nie macie radości i pokoju, ani przyszłości ani życia wiecznego. Dzieci, dlatego wykorzystajcie ten czas radosnej modlitwy i zawierzenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

PS. Pozdrowienia z Polskiej Oazy w Medziugorje