niedziela, 18 lipca 2010

Nagranie z objawienia Matki Bożej - 2 lipiec 2010r.(Medziugorje)Kiedy wracałem po Adoracji Najświętszego Sakramentu 1 lipca, w nocy po uliczkach Medziugorje, było już słychać śpiew i modlitwy, które płynęły z Góry Objawień. W tym czasie przebywałem, w Wspólnocie „Serce Maryi” u podnóża Podbrdo. Położyłem się i wsłuchiwałem w tą modlitwę. Około godz. 3 w nocy poszedłem pod „Niebieski Krzyż”. Była już spora grupka pielgrzymów. Tej nocy było odmówionych wiele różańców... Andi grał na gitarze, pięknie SERCEM. Ten chłopak promienieje miłością do Jezusa i Jego Matki. Jak sam mówi, jest zakochany w Nich. Wielką łaską było dla mnie być tak blisko Matki Bożej w czasie objawienia. Kilka dni wcześniej byłem na objawieniu Ivana które miał przy białej figurze Maryi. Byliśmy również, w prywatnej kaplicy Marji Pavlović-Lunetti, w czasie kiedy przychodziła Maryja.Tyle łask! Bóg jest taki dobry. Czuję się taki niegodny, i jednocześnie tak bardzo szczęśliwy...