środa, 14 lipca 2010

Objawienie Matki Bożej dla Ivana

Objawienie miało miejsce 9 lipca 2010r. pod Niebieskim Krzyżem o godz. 22:06.

Po objawieniu Ivan powiedział między innymi:
Matka Boża przyszła radosna. Przywitała nas pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus”. Przez długi czas modliła się z wyciągniętymi dłońmi nad pielgrzymami którzy byli obecni w czasie objawienia. Modliła się w intencji chorych, w sposób szczególny w intencji Kapłanów i nowych powołań Kapłańskich. Odeszła w znaku krzyża.
PS. Pozdrowienia z Polskiej Oazy w Medziugorje...