niedziela, 27 czerwca 2010

Orędzie Matki Bożej przekazane Ivanowi 25 czerwca 2010 roku

Matka Boża objawiła się Ivanowi na szczycie Wzgórza Objawień o godzinie 23.00 wieczorem.
Po objawieniu Ivan powiedział:
Matka Boża przyszła w złotej sukni i na początku z wielką radością wszystkich nas powitała słowami: Niech będzie pochwalny Jezus, moje drogie dzieci.

Fot: piotr
Po tym Matka Boża powiedziała:
Drogie dzieci, także dzisiaj Matka wzywa was z radością: Drogie dzieci, bądźcie moimi posłańcami, posłańcami moich orędzi. Rozpowszechniajcie moje orędzia w tym zmęczonym świecie. Drogie dzieci, pragnę, byście byli moim znakiem, moim żywym znakiem. Dlatego także tego wieczoru wzywam was, abyście przyjęli orędzie, które dziś wam dałam. Żyjcie nim. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka zawsze modli się z wami i modli się za was do Swojego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że także dzisiaj przyjęliście moje orędzia i za życie moimi orędziami.

Poleciłem potem wszystkich was, wasze potrzeby, wasze intencje, wasze rodziny i w szczególny sposób wszystkich obecnych chorych. Modliłem się z Matką Bożą Ojcze Nasz i Chwała Ojcu, a wtedy Matka Boża odeszła w modlitwie w oświetlonym znaku krzyża, mówiąc: Idźcie w pokoju moje drogie dzieci.

Po objawieniu Ivan powiedział że w ciągu 29 lat nigdy nie widział Naszej Pani tak szczęśliwej i radosnej!

PS. Pozdrawiam z Medziugorje :)