niedziela, 6 czerwca 2010

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy zamordowany przez SB, dziś - w dniu Święta Dziękczynienia - zostanie ogłoszony błogosławionym. Msza beatyfikacyjna odbędzie się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. To jedna z najbardziej oczekiwanych przez Polaków beatyfikacji. Ksiądz Jerzy Popiełuszko od sierpnia 1980 był związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także Solidarność. W czasie strajku odprawiał Msze św. w Hucie Warszawa. W stanie wojennym w Kościele św. Stanisława Kostki organizował Msze za Ojczyznę.
 Swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem opartym na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego, niezłomnością i odwagą, wsparciem dla prześladowanych robotników i działaczy związkowych przez władze PRL podczas stanu wojennego, zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także w innych miastach. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został zamordowany przez SB 19 października 1984 roku.

Teraz jesteś Ty moją matką i matką wszystkich kapłanów

Ojciec Jozo Zovko będąc w Polsce w lipcu 2006r. odwiedził również Suchowolę, rodzinną parafię ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie znajduje się geograficzny środek Europy. Tutaj odwiedził dom rodzinny i Mamę ks. Jerzego, panią Mariannę. Wielkie wzruszenie i łzy pojawiły się w oczach wszystkich. Przytulając ją do serca i całując spracowane dłonie powiedział:

„Ciebie Bóg zatrzymał, jako świadka. Kiedy mnie zamknęli w więzieniu, moja mama umarła z bólu, w parę miesięcy później zmarł również i ojciec. Teraz jesteś Ty moją matką i matką wszystkich kapłanów”.

Fot: Echo Maryi Królowej Pokoju

Po wspólnej modlitwie o beatyfikację ks. Jerzego, Ojciec pobłogosławił i pomodlił się nad mamą i bratem ks. Jerzego.