niedziela, 27 czerwca 2010

Doroczne objawienie dla Ivanki 25 czerwca 2010r.

Zdjęcie:Rocznica objawień! Koncelebra 210 kapłanów
Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2010 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.

Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku.

Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 6 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:
Matka Boża mówiła o 5 tajemnicy, a na końcu powiedziała:
 „Drogie dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo."

Zdjęcie: piotr