sobota, 6 lutego 2010

Radość...

Na zdjęciu z kard. Schönbornem
Od prawej: Marija, Ivanka i Mirjana