czwartek, 25 lutego 2010

17. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE OSÓB PROWADZĄCYCH MEDZIUGORSKIE CENTRA POKOJU ORAZ GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE

Siedemnaste Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne związane z Medziugorjem odbędzie się w Medziugorju w dniach od 28 lutego do 4 marca 2010 roku.


Tematem spotkania jest:

«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego!»(J 6, 68)

 Szczegóły: zobacz 

Źródło: Parafia Medziugorje