wtorek, 9 lutego 2010

Królowo Pokoju, wyjednaj dar zgody dla narodów i całej ludzkości

Modlitwa w sanktuarium «Madonny della Quercia»
(«Matka Boża z Dębu»)


Najświętsza Dziewico, Madonno della Quercia,

Patronko diecezji Viterbo, zgromadzeni w Twoim sanktuarium, kierujemy do Ciebie błagalną i ufną modlitwę: czuwaj nad Następcą Piotra i Kościołem powierzonym jego pieczy; czuwaj nad tą wspólnotą diecezjalną i jej pasterzami, nad Włochami, Europą i innymi kontynentami.

Królowo Pokoju, wyjednaj dar zgody i pokoju dla narodów i całej ludzkości.
Dziewico posłuszna, Matko Chrystusa, która, przyjmując pełnym uległości «tak» zwiastowanie Anioła, stałaś się Matką Wszechmogącego, pomagaj wszystkim Twoim dzieciom w akceptowaniu planów, które Ojciec niebieski ma dla każdego z nich, by współpracować w dziele powszechnego zbawienia, którego Chrystus dokonał umierając na krzyżu.

Dziewico z Nazaretu, Królowo rodzin, spraw, by nasze rodziny były szkołami ewangelicznego życia, obfitującymi w dar licznych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Umacniaj jedność naszych rodzin, która dziś z różnych stron jest narażona na niebezpieczeństwa, uczyń z nich ogniska radości i zgody, gdzie cierpliwy dialog pokona przeciwności i trudności. Czuwaj szczególnie nad rodzinami rozbitymi i przeżywającymi kryzys, Matko przebaczenia i pojednania.

Dziewico Niepokalana, Matko Kościoła, odnawiaj entuzjazm wszystkich wspólnot naszej diecezji: parafii, grup kościelnych, stowarzyszeń i nowych form działalności apostolskiej, które Pan wzbudza za sprawą Ducha.Świętego; spraw, by ci, których Pan żniwa powołuje do pracy w swojej winnicy, zachowali niezłomną i stanowczą wolę, by opierając się zwodniczemu urokowi tego świata, wielkodusznie i wytrwale szli raz obraną drogą, i by z Twoją macierzyńską pomocą, stali się świadkami Chrystusa, zafascynowani przez blask Jego Miłości, która daje radość.

Panno Łaskawa, Matko rodziny ludzkiej, wejrzyj na mężczyzn i kobiety naszych czasów, na ludy i rządzących, na kraje i kontynenty; pociesz tych, którzy płaczą, cierpią, padają ofiarą ludzkiej niesprawiedliwości, wesprzyj uginających się pod jarzmem trudu i patrzących w przyszłość bez nadziei;
dodaj otuchy tym, którzy się trudzą, by zbudować lepszy świat, w którym będzie mogła zatriumfować sprawiedliwość i zapanować braterstwo, w którym zaniknie egoizm, nienawiść i przemoc.

Niech moc Chrystusowego pokoju pokona wszelką przemoc w jakiejkolwiek formie!

Dziewico słuchająca, Gwiazdo nadziei, Matko Miłosierdzia, źródło, dzięki któremu przyszedł do świata Jezus, nasze życie i nasza radość, dziękujemy Ci i ofiarujemy Ci nasze życie, wierząc, że nigdy nas nie opuścisz, szczególnie w mrocznych i trudnych chwilach naszego życia. Bądź z nami zawsze: teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen!

Papież Benedykt XVI