niedziela, 25 lutego 2018

Orędzie, 25. lutego 2018

Orędzie Matki Bożej z 25. lutego 2018- Medziugorje

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich,

byście się otworzyli  i żyli przykazaniami, które dał Wam Bóg , tak aby was prowadziły przez sakramenty na drodze nawrócenia. Świat i jego pokusy  wystawiają was na próbę, a  wy dzieci patrzcie na Boże stworzenia, które On wam dał  w pięknie z pokorą i kochajcie Boga, dziat ki, ponad wszystko, a On was poprowadzi na drodze zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”