czwartek, 14 grudnia 2017

Pobratymstwo

o.Jozo rozważania do orędzia 25.11.2017

Drodzy,pragnę wam przekazać kilka informacji. Otóż w roku 2018 mija 25 lat od założenia przez. O.Jozo Zovko ruchu modlitewnego pod wezwaniem Nawiedzenia św. Elżbiety, skrócie zwanym „Pobratymstwem”. W związku z tym otrzymałam od głównej koordynatorki Żeljki Galić ,wiadomość, którą w tłumaczeniu poniżej przekazuję.

„Szanowni I drodzy koordynatorzy oraz członkowie wspólnoty modlitewnej "POBRATYMSTWO"


Wzywam was do zjednoczenia na modlitwie w intencji naszego Zjazdu, który odbędzie się w 2018 roku. Mam nadzieję i wierzę, że w wielkiej liczbie będziemy sławić na modlitwie jubileusz 25-lecia naszego istnienia pod hasłem::"Modlitwa jest złączeniem naszego serca z sercem Boga".
Ja mam nadzieję, że uda nam się zorganizować w maju 2018 roku wyjazd autokarem na tę uroczystość. W tej kwestii liczę na Bożennę Bańkę z Lublina i Ewę Hańską z Gdyni.
Ewa Hańska informuje, że 15 grudnia o godz.18-tej będzie odprawiona Msza Święta w intencji o.Jozo. Prosimy pobratymców o włączenie się do modlitwy w swoich parafiach oraz odprawienia nowenny do Miłosierdzia Bożego. W tej samej intencji kilka Mszy zostało odprawionych z inicjatywy Grażyny Grapacz z Jordanowa. Bóg zapłać!
Życzę Wam błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia iwielu łask w nadchodzącym 2018 roku.
Bądźmy wytrwali i nie traćmy ducha!
Szczęść Boże!Zofia Oczkowska


Orędzie Matki Bożej z Medziugorja 25 listopada 2017

Drogie dzieci!W obecnym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie się i szukajcie pokoju. Ten, który przyszedł na tę ziemię da wam swój pokój, niezależnie od tego kim jesteście i czym jesteście. On, mój Syn a wasz Brat, za moim pośrednictwem wzywa was do nawrócenia, albowiem bez Boga nie ma przyszłości, ani życia wiecznego. Dlatego więc wierzcie i módlcie się żyjąc w łasce oraz w oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim samym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.


Droga moja rodzino modlitewna!

Oto jeszcze jedna zachęta i wezwanie do modlitwy. Ten apel jest skierowany zarówno do nas modlących się jak i do tych, którzy zaniechali modlitwy, z wezwaniem by do niej powrócili. „Módlcie się i szukajcie pokoju”, mówi Królowa Pokoju. Nie znajdziecie pokoju bez modlitwy. Jezus jest naszym Pokojem. On nam przynosi pokój, którego warto szukać. Adwent jest naszą drogą do Jezusa, Syna Maryi. Ta droga trwająca cztery tygodnie stanowi drogę od nas i naszego niepokoju do Jezusa w Żłóbku, który jest naszym po
kojem. To jest droga, którą wskazuje nam Matka mówiąc, że Jezus za Jej pośrednictwem wzywa nas do nawrócenia. On, Jej Syn, a nasz Brat czeka.
Nasza droga jest zrujnowana i nieprzejezdna, więc trzeba ją naprawić. Czas Adwentu to czas remontu naszej drogi do Boga i bliźniego. Prorok Jan Chrzciciel niestrudzenie woła i budzi nas z uśpienia, przypominając, że mamy być przygotowani na spotkanie Pana z pieśnią na ustach ku Jego chwale. Albowiem bez Niego nie ma dla nas przyszłości, ani życia godnego człowieka, zarówno teraz, w tym życiu, jak i w życiu wiecznym. To nasze wędrowanie i spotkanie z Panem nie jest teorią. To jest misterium
Bożego Narodzenia, w którym jest obecny Jezus, Jego Matka oraz każdy z nas. On jest naszym Zbawicielem i Bratem, mówi Matka. On nie jest kimś obcym, jest naszym domownikiem. On mówi i naucza. Dlatego więc Królowa Pokoju wzywa, abyśmy każdego dnia wzięli do ręki Pismo Święte i przeczytali jego fragment. Bądźmy w gotowości na wzór proroka Samuela, który mówi: „Mów Panie, sługa twój słucha”. Prorok nie pozwolił sobie, aby ani jedno słowo Boże nie padło poza jego serce. Dziewica Maryja rozpamiętywała i przechowywała w swoim sercu każde wydarzenie i każde słowo związane z Jezusem. A kiedy już nasycimy się słowem Bożym, weźmy do ręki różaniec i wyznając sercem wiarę w Boga, rozważajmy poszczególne tajemnice i rozmawiajmy z Bogiem. Przechowujmy każde Jego słowo w swoim sercu. W ten sposób modlitwa stanie się pokarmem duszy i napełni ją pokojem, który jest Bożym darem.

Modlitwa daje nam siłę do dostosowania naszej woli do woli Boga. Daje nam radość wynikającą z możliwości przyobleczenia się w nowego człowieka. Modląc się kroczymy przez życie z Jezusem i i Jego Matką. On jest naszym bratem, a Ona, naszą Matką. Nie wolno nam uciekać od rodziny w poszukiwaniu pokoju w innym miejscu i w innych programach. „Wzywa was do nawrócenia”, mówi do nas Królowa Pokoju. Tak, Jezus wzywa do nawrócenia. Innej drogi nie ma. Nie uciekajmy, lecz wracajmy do Boga. Adwent jest dla nas okazją byśmy się przebudzili z uśpienia, otrzeźwieli, powstali i ruszyli ku Ojcu. Idźmy więc poprzez roraty, modlitwę w gronie rodziny i szczerą bożonarodzeniową spowiedź. Niech rodzice w każdą niedzielę Adwentu gromadzą się z dziećmi wokół wieńca adwentowego i niech zapalają kolejne świece. Błogosławcie swoje domy i odnawiajcie modlitwę rodzinną. Mówcie dzieciom o przyjściu Jezusa. Zerwijcie z opowieściami o dziadku mrozie. Mówcie im o Jezusie i Jego Matce. Opowiadajcie im o prorokach, którzy zapowiadali przyjście Jezusa i o Betlejem, które zamknęło przed Nim wszystkie drzwi. Mówcie im o Aniołach, którzy śpiewem napełnili stajenkę. Śpiewajcie z dziećmi pieśni adwentowe i módlcie się psalmami. Matka Boża mówi: „Wierzcie i módlcie się żyjąc w łasce oraz w oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim samym”. Tylko w ten sposób dokonuje się Boże Narodzenie oraz spotkanie z Panem i Jego Matką. Trzej Królowie z dalekich krajów idąc za gwiazdą pytają: ”Gdzie jest nowo narodzony Król”! Nikt z pytanych nie wie o kogo pytają. Herod ze strachu, kierowany uczuciem zazdrości przekazuje im fałszywe informacje i zleca podstępne zadanie. Oni jednak pozostają wierni wskazaniom prowadzącej ich gwiazdy. Dziś ludzie również pytają o Króla Jezusa i również otrzymują mylące odpowiedzi i wskazówki. Maryja, jako nasza Matka, jest gwiazdą, która nas prowadzi, poucza i kieruje na drogę prowadzącą do Jezusa. Bądźmy więc prawdziwym znakiem, a swoim życiem, z miłością udzielajmy odpowiedzi pytającym o Jezusa, wskazując im właściwą drogę.

W tym miesiącu będziemy modlić się w następujących intencjach:

1. Za pielgrzymów, aby spotkali Matkę z Dziecięciem na ręku i przyjęli potrzebne im łaski. Niech orędzia, które wywiozą z Medziugorja staną się inspiracją do dawania świadectwa w swoich parafiach.

2. Za widzących, którzy są ważnymi świadkami, aby nadal byli wierni i posłuszni Matce Bożej i Kościołowi i nie ustali w pokazywaniu drogi wszystkim, którzy jej szukają.


3. Za kapłanów, szczególnie za spowiedników i kaznodziejów w Medziugorju. Za chorych, aby ich modlitwy
zostały wysłuchane i by otrzymali łaskę uzdrowienia i nawrócenia. O pokój i nawrócenie dla świata i Kościoła.