sobota, 23 grudnia 2017

Pobratymstwo

o. Jozo życzenia dla pobratymców
Drodzy nasi modlitewni pobratymcy!
Wielka to dla nas radość, że możemy te słowa skierować do naszych braci i sióstr, którzy  modlą się wytrwale i czuwają wraz a Matką, nasłuchując Jej orędzi. To jest bardzo wymagające wyzwanie w dzisiejszych czasach. Wiele naszych rodzin zrezygnowało z modlitwy w swoim codziennym życiu, wiele osób nie modli się już podczas pracy i wyeliminowało modlitwę z procesu wychowania dzieci. Wraz z zanikiem modlitwy w rodzinie, zaniedbano udział w niedzielnych mszach świętych, a dzień pański poświęca się zgoła innym programom. W ten sposób część chrześcijan jest poddana  niezwykle silnym wewnętrznym napięciom. Z jednej strony daje się zauważyć narastanie niezadowolenia w społeczeństwach, które nie zapewnia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, ani odpowiedniego komfortu życia. Z drugiej zaś strony rośnie liczba osób wciąż narzekających, że nie mogą zrealizować swoich planów i zamierzeń w wymiarze rodziny. Narasta konflikt pomiędzy społeczeństwem i rodziną. Pojedynczy człowiek staje się ofiarą mediów.
Drodzy bracia i siostry,  w obecnych czasach nasza rola jest naprawdę wielka i znacząca. Matka Boża w ostatnim orędziu zwraca uwagę, że obecny czas jest czasem łaski, więc prośmy w modlitwie o pokój. Jedynie Jezus jest źródłem prawdziwego pokoju. Udajmy się więc do Betlejem i tam szukajmy Jezusa. Pomóżmy również innym Go znaleźć. W Nim bowiem jest bożenarodzeniowa radość i błogosławieństwo. Oczekując dobrych wieści od Ojca Świętego w związku z Medziugorjem, odnówmy swoje przyrzeczenia, które kiedyś, jako pobratymcy,  składaliśmy Maryi i od nowa, z zapałem wcielajmy w życie treści Jej  orędzi! Niech was nigdy nie nuży modlitwa. Nie poddajcie się zwątpieniu w związku z długim wyczekiwaniem na oficjalne stanowisko Kościoła. Nie lękajcie się!
Proszę, wytrwajcie na drodze, którą wam wskazuje Królowa Pokoju! Ta droga na pewno prowadzi do Jezusa i do każdego człowieka. Wytrwajcie w tym apostolacie, za którym stoi Ta, która  przyniosła nam na świat swojego Syna. Syn został nam darowany. Uczyńmy wszystko, aby wszyscy się z Nim spotkali. Maryja zachęca, byśmy stali się świadkami, jakimi onegdaj byli pasterze w Betlejem i Mędrcy ze Wschodu. Oni z zachwytem opowiadali o Królu i Jego Matce. Niech i was ten zachwyt nie opuszcza. Jestem przekonany, że sama wasza obecność pośród bliskich, sprawi, że te Święta Bożego Narodzenia staną dla was i bliźnich jeszcze piękniejsze i radośniejsze. Przynieście w darze Nowo Narodzonemu Królowi swoje modlitwy i ofiary. Przypominam każdemu z członków naszej wspólnoty modlitewnej o pojednaniu z Bogiem i człowiekiem w sakramencie spowiedzi świętej. Dokonajmy odnowy duchowej u samego źródła. Weźmy pięć kamieni, którymi zbudujemy most łączący nas z Nowo Narodzonym Królem i każdym człowiekiem. Z różańcem w ręce budujmy nowy świat! Czytajmy ochotnie Pismo Święte każdego dnia, bo to są chwile spotkania z Jezusem. Post uwolni was od nadmiernych ciężarów, jakie niesie życie. Sprawdźcie to w praktyce. Uczestnictwo we mszy świętej doda wam sił, więc jak najczęściej bywajcie na Uczcie Baranka. To wciąż jest czas łaski. Wstańmy i pójdźmy na spotkanie Pana, który przychodzi. Wam wszystkim, waszym bliskim i tym, których spotykacie na swojej drodze życia życzę błogosławionych Świąt i modlę się o szczęśliwy nowy 2018 rok.


 Serdecznie was pozdrawia
Željka  Galić
Koordynatorka ruchu modlitewnego Pobratymstwo
Sziroki Brijeg, grudzień 2017

Tłumaczenie z języka chorwackiego. Dziękuje