sobota, 1 marca 2014

XXI Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne...

XXI Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne związane z Medziugorjem odbędzie się w Medziugorju w dniach od 3 do 7 marca 2014 roku. Temat spotkania brzmi:
„Oto Matka twoja“ (J 19,27)

PROGRAM

Poniedziałek, 3. 03. 2014
15,00 Rejestracja uczestników
17,00 Modlitwy wieczorne w kościele

Wtorek, 4. 03. 2014
9,00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
9,30 Wykład, rozmowa
Przerwa
11,00 Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
15,00 Praca w grupach językowych
17,00 Modlitwy wieczorne w kościele
21,00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Środa, 5. 03. 2014
9,00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
9,30 Wykład, rozmowa
Przerwa
11,00 Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
14,00 Modlitwa na Križevacu
17,00 Modlitwy wieczorne w kościele
20,30 Spotkanie z proboszczem

Czwartek, 6. 03. 2014
9,00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
9,30 Wykład, rozmowa
Przerwa
11,00 Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
12, 30 Wspólny obiad
15,00 Modlitwa na Górze Objawień
17,00 Modlitwy wieczorne w kościele

Piątek, 7. 03. 2014
9,00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
9.30 Wymiana doświadczeń
Msza św.
Wykładowcą na rekolekcjach jest o. Marinko Šakota, proboszcz parafii Medziugorje.