sobota, 18 stycznia 2014

Watykan: zamknięcie prac komisji w sprawie MedziugorieRzecznik Stolicy Apostolskiej potwierdził, że watykańska komisja w sprawie Medziugorie zakończyła działalność. Została ona powołana w 2010 r. przez Benedykta XVI przy Kongregacji Nauki Wiary dla przebadania sprawy domniemanych objawień maryjnych, wokół których wyrosło w tej bośniackiej miejscowości centrum życia religijnego przyciągające rzesze pielgrzymów. Komisja, której przewodniczył kard. Camillo Ruini, zebrała się po raz ostatni 17 stycznia. „Wyniki jej prac zostaną przedłożone kompetentnym instancjom wspomnianej kongregacji” – poinformował ks. Federico Lombardi.
tc/ rv

źródło: Radio Watykańskie