sobota, 23 lutego 2013

Radość Wspólnoty


Od 22 do 25 lutego w Medziugorju przebywać będzie około 4000 (czterech tysięcy) pielgrzymów, którym parafianie zapewniają bezpłatne zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć, które parafianie podjęli wraz z biurem parafialnym św. Jakuba, jako konkretny sposób do udziału w nowej ewangelizacji i jako odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego.

Tym razem zaproszono pielgrzymów z krajów wschodnich: Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji, Albanii, Serbii, Czarnogóry, Chorwacji i Bośni i Hercegowiny, którzy pragnęli przybyć a nie mogli z różnych powodów (brak środków finansowych, rodziny wielodzietne…) Parafianie z Medziugorje, i tym razem, tak jak wiele razy w przeszłości, okazali się mieć wielkie serce i dali świadectwo, dlaczego Najświętsza Maryja Panna wybrana tę parafię w sposób szczególny.