czwartek, 17 stycznia 2013

Vicka zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do przyłączenia się do ruchu Maranatha


MARANATHA „Przyjdź, Panie Jezu" (Ap.20,22)

 Modlitwa o uzdrowienie ludzkości w Ziemi Świętej 19-27 sierpnia 2013
Vicka zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do przyłączenia się do ruchu Maranatha (ruch międzynarodowy, ekumeniczny i międzyreligijny, wstawiennictwo o uzdrowienie ludzkiego serca, o uzdrowienie ludzkości). Pierwsza międzynarodowa pielgrzymka do Ziemi Świętej odbędzie się od 19 do 27 sierpnia 2013.

 Vicka Ivanković Mijatovic urodziła się 03.09.1964 w Bijakovići, parafia Medziugorje. Ona nadal ma codzienne objawienia. Panna Maryja powierzyła jej dziewięć tajemnic. Vicka jest mężatką, ma dwoje dzieci i mieszka w Krehin Grac obok Medziugorje. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za chorych.


 
 Wywiad Sabriny Covic Radojičić z Vicką:

        - Vicka z entuzjazmem zgodziłaś się przyłączyć do ruchu Maranatha założonego przez Abp André-Joseph Léonard (arcybiskup diecezji Malines-Brukseli, prymas Belgii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Belgii). Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego ważne jest, abyś tam przybyła i dlaczego ważne jest, aby jak największa liczba pielgrzymów z całego świata przyłączyła się do nas?

 Vicka: - Cieszę się z tego wezwania. Bardzo dziękuje arcybiskupowi, ale dlaczego jest to piękne? Piękne jest, bo może dla tej ziemi, tej brukselskiej ma to znaczenie. Gdzie rodzi się wiele rzeczy, gdzie odbywają się sprawy polityczne i wiele innych, ale w tym momencie myślę także o tych dniach modlitwy, że mogłyby pomóc wszystkim wiernym, także tym, którzy mają ważne stanowiska. Ale przede wszystkim ważne jest to dla Kościoła, dla naszej ludzkości, by móc poprzez dobrą wole usłyszeć orędzia Matki Bożej.

           - Dlaczego ważna jest Twoja obecność, żebyś dołączyła do nas w Ziemi Świętej pod koniec sierpnia 2013r? Do nas i pielgrzymów z całego świata? Być obecnym wraz z chrześcijanami z Ziemi Świętej oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy nie są chrześcijanami: Muzułmaninie, Żydzi którzy dołączą do nas?

 Vicka: - To jest piękna rzecz zanieść miłość wszystkim, bo raz Matka Boża już powiedziała, że "Bóg nigdy nie uczynił podziałów na religie: Muzułmanie, Protestanci, Katolicy itd. To ludzie uczynili na ziemi, nie Bóg.  Bóg jest Jeden. Wszyscy modlą się do tego samego Boga. Ważne jest jedynie jak przeżywamy naszą wiarę.

 I kolejna piękna rzecz: być zjednoczonymi w Ziemi Świętej całym ludem, przekazać orędzia Matki Bożej i także powiedzieć jak Matka Boża bardzo pragnie dobra, jak kocha cały świat.
- Ty widzisz Gospe każdego dnia od ponad 31 lat. Będziesz w tym świętym miejscu z wieloma pielgrzymami z całego świata, z chrześcijanami z Ziemi Świętej, Muzułmanami i Żydami, którzy przyłączą się do nas. Dlaczego tak ważne jest by tam być i mieć objawienie w tych miejscach?

Vicka: - To jest bardzo ważne, bo w tym momencie Matka Boża chciałaby powiedzieć, ze kocha wszystkich tą sama miłością. Dla Matki Bożej nie ma różnicy "ten czy inny", nie, ale w tym momencie trzeba być świadomym prawdziwej miłości - Matki, która kocha wszystkich.

- Modlitwa o uzdrowienie ludzkości, Modlitwa i post w Ziemi Świętej…, co Ciebie inspiruje?
Vicka: - Widzisz, także Matka Boża już raz powiedziała, ze przez naszą modlitwę i post możemy zatrzymać wojny. Jaką To ma moc! Ale jestem także pewna, ze Matka Boża może zwyciężyć tam wiele rzeczy.

- Dlaczego ważna jest Ziemia Święta dzisiaj?
Vicka: - Widzisz, tam wszystko się zaczęło! Tam urodziła się Matka Boża, Jezus, wydarzyła się Kalwaria, wszystko. Tam są miejsca najważniejsze.

- Vicka modlisz się za chorych. Co dla Ciebie znaczy być częścią tego ruchu (Maranatha), modlitwy o uzdrowienie ludzkości?
Vicka: - To jest piękna sprawa, ja jestem wezwana właśnie do chorych, więc wiesz, że Matka Boża chce abyśmy my mogli swoim słowem, spojrzeniem, podając rękę z miłością w taki sposób, by dana osoba mogła wyzdrowieć. Najważniejsze jest uzdrowienie serca, ponieważ, kiedy uzdrawiane jest serce, uzdrowione zostaje również ciało. Ale piękną rzeczą jest ta jedność chorych oraz by modlić się za chorą ludzkość, dla mnie to jedna i ta sama rzecz.  Ja nie widzę żadnej różnicy w tym, co ja robię.

  - Niektórzy ludzie mają poważne choroby, ale także ludzkość będąca chora emocjonalnie. Co o tym myślisz?
Vicka: - Ale widzisz, gdy osoba jest chora, akceptuje to sama w sobie, że to Pan jej dał. Natomiast, jeśli chodzi o chorą ludzkość - to druga rzecz, to nie ma nic wspólnego z poprzednią sytuacją, tu chodzi o martwe serce tego świata i to jest niebezpieczne.

   - Wierzysz, ze wszyscy razem możemy tego dokonać?
Vicka: - Jestem pewna, że z Bogiem i Matką Bożą można wszystkiego dokonać, wystarczy chcieć, wystarczy, że mamy odrobine dobrej woli - a Pan uczyni wielkie rzeczy, a my mamy mnóstwo dobrej woli, więc możemy wszystko uczynić.

 - W ramach ruchu ewangelizacyjnego, co ci się wydaje najważniejsze dzisiaj?
Vicka: - Widzisz, piękną rzeczą jest przekazać prawdę, przekazać miłość i radość, nic innego. Najważniejsza jest miłość, bo Matka Boża już powiedziała, że dzisiaj mamy "wszystko”, brakuje tylko jednej rzeczy najważniejszej - brakuje miłości. Kiedy zatem brakuje miłości - brakuje wszystkiego.

 - Dlaczego tak ważne jest, aby na to wezwanie odpowiedziało jak najwięcej osób?
Vicka: - Widzisz, to gdyby odpowiedziało wiele osób oznaczać będzie, że jest wielka potrzeba i o to się modlimy, by Matka Boża uczyniła to, co Jej się podoba. A my byśmy byli małymi instrumentami, których Ona może użyć. My modlimy się tylko o to, by wypełniła się Jej wola, wiec podążamy za Nią, idziemy naprzód pomagając innym.

 - Jak się czujesz, działając, jako apostoł aktywny w tym ruchu?
Vicka: - Bardzo się cieszę, naprawdę, dla mnie jedna mała rzecz, którą mogę uczynić to zaakceptować, bo to jest wielka rzecz. My z naszą pokorą, z nasza modlitwą musimy cieszyć się, że Bóg nas wzywa, że możemy pomóc innym. To nie od nas pochodzi, to pochodzi od Niego.

 - Dziękuje.
Vicka: Dziękujmy Bogu, pozdrowienia dla wszystkich.

PS Tłumaczenie z języków chorwackiego i włoskiego – Małgosia. Dziękuję!