wtorek, 15 stycznia 2013

Kard. Camillo Ruini - "To jeszcze potrwa chwile, ale już nie tak długo, mam nadzieję”

11 stycznia 2013.
Pośród badań, którymi aktualnie zajmuje się Watykan, jest sprawa wiarygodności objawień Matki Bożej w miejscowości Medziugorje. 31 lat temu, grupa sześciu osób powiedziała, że fizycznie widzą Maryję Pannę. Od tego czasu, posypały się różne objawienia i historie, które przyciągają tysiące ludzi do tej miejscowości w Bośni.
W 2010 roku Papież, Benedykt XVI, powołał Komisję watykańska, składająca się z 17 ekspertów, do zbadania tych rzekomych objawień oraz wystosowania oficjalnego wyjaśnienia.

Przewodniczącym Komisji jest włoski kardynał Camillo Ruini, który mówi, że spodziewa się wkrótce końcowego podsumowania.
Kard. Camillo Ruini - Przewodniczący Komisji Badań nad Medziugorje

   " To jeszcze potrwa chwile, ale już nie tak długo, mam nadzieję. To przecież nie jest sprawa do natychmiastowego rozpatrzenia. Poza tym jesteśmy tylko komisją śledczą i doradczą, potem przekażemy naszą opinię dalej do Kongregacji Nauki Wiary. To Kongregacja jest tym organem, który zdecyduje, czy wydać końcowe oświadczenie czy tez nie. "

video: ROMEREPORTS.COM

Saverio Gaeta, dziennikarz, który jest autorem książki "Ostatnie Proroctwo: Prawdziwa historia Medziugorja. " Jako ekspert w dziedzinie objawień, twierdzi, że jest to wyjątkowa sytuacja.

SAVERIO GAETA - dziennikarz
  "To pierwszy raz w historii, że komisja ustanowiona przez Stolicę Apostolską bada objawienia, to jest absolutnie pierwszy raz w historii objawień... Sprawa jest bezprecedensowa, więc nie można tej sytuacji porównywać do innych objawień. "
Gaeta podkreśla, że komisja dochodzeniowa jest nadal w fazie analizy i jego zdaniem, prawdopodobnie, wnioski komisji nie zostaną kiedykolwiek ujawnione.

SAVERIO GAETA - dziennikarz

  "Jest jeszcze trochę czasu, zanim kmisja zakończy swoje dochodzenie. Ale wyniki nie będą publicznie ujawnione, bo to nie jest obowiązkiem Komisji, żeby ogłaszać coś do publicznej wiadomości. Rolą Komisji jest zapewnienie rozsądnego wyjaśnienia dla Kongregacji Nauki Wiary, a wyniki nie zostaną oficjalnie opublikowane, chociaż prawdopodobnie będą przecieki. Motywacja dla komisji jest wystawić opinię i przekazać ją dalej do Kongregacji Nauki Wiary. Następnie Kongregacja ma ocenić i zdecydować, czy Papież powinien zostać zaangażowany. "

Do chwili obecnej, jedyne oficjalne oświadczenie Kościoła pochodzi od biskupów byłej Jugosławii z 1991 roku. Oświadczyli oni, że "nie może być potwierdzone, że te sprawy dotyczą nadnaturalnych objawień." Aczkolwiek jest to skomplikowane. Mimo, że nie jest możliwe potwierdzenie, z drugiej strony, nic nie zostało zaprzeczone.
Jednak teraz przed Komisją stoi większe wyzwanie, bo musi ona zdecydować, czy te rzekome objawienia są wiarygodne czy tez nie.

SAVERIO GAETA – dziennikarz
  "Komisja stwierdziła, ze muszą mieć więcej pewności. Waga tego zadania teraz jest znacznie większa, bo to Papież bezpośrednio domaga się wyniku. Więc muszą pogłębić zrozumienie tych rzekomych objawień, najgłębiej, jak tylko to możliwe, aby znaleźć sposób na analizę, z duszpasterskiego punktu widzenia, wszystkiego, co się tam dzieje. "

Każdego roku tysiące pielgrzymów podróżuje do małego miasteczka w Bośni i Hercegowinie, żeby doświadczyć objawień Gospy, jak nazywają Matkę Bożą w Medziugorju. Ale wydaje się, że będziemy musieli czekać dłużej na uzyskanie oficjalnej odpowiedzi na pytanie, czy objawienia są czy też nie oficjalnie uznane za wiarygodne przez Kościół.

źródło: ROMEREPORTS.COM
PS Tłumaczenie z języka angielskiego. Dziękuję!