sobota, 24 listopada 2012

Z błogosławieństwem Matki Bożej!


fot: Maronite Patriarchate
Bkerke
W ubiegły czwartek (15 listopada) Matka Boża w czasie objawienia modliła się nad nim i błogosławiła mu a dzisiaj Ojciec Święty Benedykt XVI wynosi go do godności kardynalskiej. Zwierzchnik libańskich maronitów (największej w Libanie wspólnoty chrześcijańskiej), patriarcha Béchara Boutros Raï bo o nim mowa w czasie dzisiejszego konsystorza w Watykanie otrzyma biret kardynalski.

Kardynał - nominat przewodniczył 15 listopada w siedzibie patriarchalnej w Bkerke koło Bejrutu, spotkaniu modlitewnemu z udziałem widzącego Ivana z Medziugorje. W czasie modlitwy różańcowej Ivan miał objawienie Matki Bożej. Kto oglądał transmisję „na żywo” mógł zobaczyć jak bardzo w czasie rozmowy z Maryją był radosny. Po objawieniu Ivan powiedział, że widział jak Matka Boża położyła rękę na głowie kardynała Béchara Boutros Raï i błogosławiła mu :) Tego dnia w obecności kardynała Liban został uroczyście poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi!

fot: Tele Lumiere / Noursat
fot: Tele Lumiere / Noursat
W tym roku Chrześcijanie z Libanu otrzymali wiele łask od dobrego Boga.
- W dniach 14-16 września do Libanu z podróżą apostolską przybył papież Benedykt XVI. Papież z żalem opuszczał Liban. W pożegnalnym przemówieniu na lotnisku w Bejrucie określił pobyt w tym kraju, jako „zbyt krótki”

fot: Maronite Patriarchate Bkerke
- W dniach 10-11 marca w Libanie przebywała widząca z Medziugorje, Marija Pavlović Lunetti. Marija przybyła na osobistą prośbę Matki Bożej. W ciągu dwóch dni na spotkanie z nią przybyło 100 tysięcy ludzi. W drugim dniu w czasie objawienia Matki Bożej naród libański dokonał aktu poświęcenia się Maryi. Widząca po objawieniu powiedziała do zgromadzonych m.in „ Jestem pewna, że … tego aktu, którego dzisiaj dokonaliście nie pożałujecie, ale wspominać będziecie z wielką radością”. Kiedy … poprosiłam Matkę Bożą o orędzie dla tego ludu Matka Boża, błogosławiąc, powiedziała:

 „Nie zapominajcie – jestem waszą Matką i kocham was.”

  Uaktualnienie –kliknij