niedziela, 4 listopada 2012

Widzący z Medziugorje, Ivan Dragicević z wizytą w Libanie

W połowie listopada Ivan, jeden z sześciorga widzących z Medziugorje, uczestniczyć będzie w czterech spotkaniach modlitewnych w Libanie. Spotkania odbędą się 15, 16, 17 i 18 listopada 2012r. Jak się oczekuje Ivan, będzie miał w czasie tych spotkań objawienia Matki Bożej. Kardynał, arcybiskup i dwóch biskupów będzie przewodniczyć tym wydarzeniom.

Organizatorem spotkania jest organizacja non profit „Przyjaciele Maryi, Królowej Pokoju, rodzina z Medziugorje w Libanie” Celem stowarzyszenia jest szerzenie orędzi pokoju z Medziugorja. Założycielką jest Sana Nassar. Sana wraz z przyjaciółmi organizuje pielgrzymki do Medziugorje. Za ich pośrednictwem od 1996 roku do stycznia 2012 do Medziugorja przybyło ponad 40 000 Libańczyków. Pielgrzymom towarzyszyło ponad 3000 kapłanów oraz 9 biskupów.
Jak możemy przeczytać na stronie stowarzyszenia spotkania modlitewne mają się odbyć:
fot: rv
- 15 listopada (czwartek) – w siedzibie patriarchalnej w Bkerke koło Bejrutu, przewodniczył będzie kard. Béchara Boutros Raï *, patriarcha Antiochii i całego Wschodu (Zwierzchnik katolików obrządku maronickiego, największej w Libanie wspólnoty chrześcijańskiej) 24 października Papież Benedykt XVI mianował maronickiego patriarchę, jako nowego kardynała w Kościele. Oficjalna kreacja nastąpi na konsystorzu w dniu 24 listopada 2012.
- 16 listopada (piątek) - Zahle w Sanktuarium Matki Bożej Zahleh i Bekaa, przewodniczył będzie abp Issam Youhanna Darwish
- 17 listopada (sobota) – Maghdouche w Bazylice Matki Bożej z Mantara, przewodniczył będzie bp Elie Beshara Haddad
- 18 listopada (niedziela) – Emar- North w kościele św. Jana Chrzciciela, przewodniczył będzie bp Georges Abou Jaoudeh
W dniach 10-11 marca 2012 r. na zaproszenie stowarzyszenia „Przyjaciele Maryi, Królowej Pokoju, rodzina z Medziugoje...” w Libanie przebywała widząca Marija Pavlović-Lunetti. Marija przyjechała na osobistą prośbę Naszej Pani. Otrzymała ją podczas jednego z objawień Błogosławionej Matki.
Marija, Ivan i Vicka do dnia dzisiejszego mają codzienne objawienia Matki Bożej.  Wizyta Marii w Libanie przyciągnęła ogromną ilość chrześcijan i muzułmanów. Około 100.000 Ludzi uczestniczyło w spotkaniach w ciągu dwóch dni, w kraju gdzie Maryja jest bardzo czczona przez jednych i drugich. W czasie tego spotkania naród libański odmówił „Akt poświęcenia się Maryi” Po objawieniu widząca Marija powiedziała:
..Jestem pewna, że również wy, tego aktu, którego dzisiaj dokonaliście nie pożałujecie, ale wspominać będziecie z wielką radością, ponieważ również dzisiejszego wieczoru Matka Boża dała nam orędzie. Kiedy powierzałam nas wszystkich, wszystkie nasze intencje, to, co nosimy w naszym sercu i poprosiłam Matkę Bożą o orędzie dla tego ludu Matka Boża, błogosławiąc, powiedziała:
„Nie zapominajcie – jestem waszą Matką i kocham was.” 
Ojciec Święty Benedykt XVI w Libanie

W dniach 14-16 września do Libanu z podróżą apostolską przybył papież Benedykt XVI. Tak o pobycie w Libanie Ojca Świętego pisało Radio Watykańskie:
Papieskie życzenia na pożegnanie, by Liban zachował pluralizm
Papież z żalem opuszcza Liban. W pożegnalnym przemówieniu na lotnisku w Bejrucie określił pobyt w tym kraju jako „zbyt krótki” i wyznał, że przychodzi ochota, by jeszcze tam powrócić po tak serdecznym przyjęciu. Dziękował za nie całemu narodowi libańskiemu, który tworzy, jak powiedział, „piękną i bogatą mozaikę”. Słowa wdzięczności skierował do władz państwowych, do katolików różnych obrządków, do siostrzanych Kościołów wschodnich i do protestantów, a także do muzułmanów. Jak podkreślił, ich obecność miała znaczenie dla owocności tej podróży: „Świat arabski i cały świat zobaczyły w tych niespokojnych czasach, chrześcijan i muzułmanów zgromadzonych razem, by celebrować pokój”.
fot: rv
Benedykt XVI przypomniał, że głównym motywem podróży było podpisanie i przekazanie posynodalnego dokumentu o Kościele na Bliskim Wschodzie. Zarazem dała ona okazję do spotkania różnych grup libańskiego społeczeństwa. Były przy tym chwile intensywnej modlitwy, naznaczone też entuzjazmem młodzieży.
Modlę się do Boga za Liban, aby żył w pokoju – mówił Papież. – Niech odważnie przeciwstawia się temu wszystkiemu, co mogłoby ten pokój zniszczyć czy być dla niego zagrożeniem. Życzę Libanowi, by nadal pozwalał na pluralizm tradycji religijnych, a nie słuchał głosu tych, którzy chcą w tym przeszkodzić. Życzę Libanowi, by umacniał jedność wszystkich swoich mieszkańców bez względu na to, do jakiej wspólnoty czy religii należą. Niech stanowczo odrzuca to wszystko, co mogłoby doprowadzić do podziału, i zdecydowanie wybiera braterstwo”.
Papież przypomniał cześć, z jaką wyznawcy obecnych w Libanie religii odnoszą się do Najświętszej Maryi Panny. Wyraził władzom tego kraju uznanie za ogłoszenie 25 marca – uroczystości Zwiastowania Pańskiego – dniem wolnym od pracy dla wszystkich Libańczyków. Przemówienie pożegnalne w Bejrucie Benedykt XVI zakończył modlitwą o Boże błogosławieństwo dla całego Bliskiego Wschodu.
... „Trzeba, aby cały Bliski Wschód, patrząc na was, zrozumiał, że muzułmanie i chrześcijanie, islam i chrześcijaństwo, mogą żyć razem bez nienawiści, z poszanowaniem wiary każdego, aby razem budować społeczeństwo wolne i ludzkie”. (rv)

źródło: Radio Watykańskie

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa, które w orędziach Matka Boża kierowała do Ojca Świętego Jana Pawła II dziś już błogosławionego:
„Pragnę też powierzyć papieżowi to słowo, z którym przybyłam do Medziugorja - Pokój. Niech papież niesie pokój na wszystkie kontynenty świata. Niech swymi słowami oraz swym nauczaniem jednoczy chrześcijan. Niech także to przesłanie, które dzięki modlitwie otrzymał od Boga, zanosi przede wszystkim do ludzi młodych. Bóg będzie wówczas dla niego natchnieniem."
W orędziu z 26 czerwca 1982 Matka Boża powiedziała:
 „Niech będzie uważany za ojca wszystkich ludzi, a nie tylko chrześcijan. Niech niestrudzenie i odważnie głosi orędzie pokoju i miłości wśród ludzi."
Ojciec Święty Benedykt XVI z głębokim zaangażowaniem kroczy drogą, którą rozpoczął bł. Jan Paweł II Wielki
PS Patronat nad spotkaniem modlitewnym z udziałem Marii Pavlović-Lunetti objął bp. Paul Matar, maronicki arcybiskup Bejrutu. Jak podało 25 lipca Radio Watykańskie arcybiskup Matar został decyzją Ojca Świętego członkiem dykasterii ds. nowej ewangelizacji.
Cały program w ciągu czterech kolejnych dni będzie transmitowany na żywo przez chrześcijańską telewizję - Tele Lumiere/ Noursat.
* Można spotkać także inną formę nazwiska - Bechara Boutros El-Rahi (Biszara Piotr al-Rahi)