sobota, 23 czerwca 2012

Orędzie Matki Bożej z 22 czerwca 2012 r. przekazane przez Ivana

W piątek 22 czerwca o 22ej na Podbrdo miało miejsce objawienie Matki Bożej Ivanowi. Tego wieczoru Maryja przekazała następujące orędzie:
„Drogie dzieci, dzisiaj również ponownie wzywam was: zdecydujcie się na Jezusa. Zdecydujcie się i pójdźcie razem z Nim w przyszłość. Jestem z wami drogie dzieci tyle czasu, gdyż mój Syn pozwolił mi zostać z wami, bo chcę was prowadzić, uczyć,  wychowywać. Pragnę was prowadzić do mego Syna. Pragnę was prowadzić do nieba. Dlatego dzisiaj ponownie was wzywam: zdecydujcie się na Niego. Postawcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu. Drogie dzieci, świat w którym żyjecie jest przemijający, dlatego zdecydujcie się. Zdecydujcie się na pokój. Żyjcie pokojem. Zdecydujcie się na modlitwę. Módlcie się, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie. Idźcie w pokoju drogie moje dzieci”
PS Tłumaczenie z języka chorwackiego
źródło: D.L.
PS Dziękuję