piątek, 30 stycznia 2009

Rekolekcje Maryjne


Rekolekcje Maryjne, prowadzące do powierzenia
swego życia Bogu przez Maryję,
prowadzone przez o. Philippe Mascarel
z Komunii Maryi (wyrosłej ze Wspólnoty
Błogosławieństw) z Medziugorja. Terminy
5-8.02.09 w Niepokalanowie i 11-14.02.09
w Olsztynie k/ Częstochowy. Informacje:
tel. 0/507-121885