sobota, 12 września 2015

Adoracja Krzyża-Medziugorje

źródło
M ria Pia Rameletti - YouTube